Jdi na obsah Jdi na menu

Šamanské cestování

Naše moderní kultura se pokouší hledat smysl ve viditelné říši věcí a lidí, šamani však hledají významy za hranicemi viděného světa. Šamani komunikují s neviditelným světem Ducha za pomocí symbolů. Podstatou proniknutí do světa symbolů je pochopení, že věci nejsou takové, jaké se jeví, že existuje jejich skrytý rozměr a že všechny mají dva aspekty: esenci a hmotu.

Existují tři typy šamanských cest - do dolního světa, středního světa a horního světa. Tyto světy jsou spojeny osou světa (axis mundi). Šamani skrze otvory vstupují do jednotlivých světů, které výstižně interpretuje strom.

firefly-s--amansky---strom-zna--zorn--uji--ci---propojeni---horni--ho--str--edni--ho-a-dolni--ho-sve--ta--fantazie-2788.jpg

Kořeny stromu čerpají z hloubky zkušeností, z minulosti nás a našich předků, je to svět počátků a základů, to je dolní svět. Kmen stromu roste v současném okamžiku vzhůru ze Země, to je střední svět. Větve stromu sahají do budoucnosti, to je horní svět, kde získáváme znalosti, vědomosti a inspiraci.

Přijmi pozvání Ducha, navaž spojení se svými průvodci a ponoř se do tajemného jemnohmotného světa. Hluboký rytmus šamanského bubnu tě ladí na tlukoucí srdce vesmíru, dřevěný rám tě propojuje se stromy, které ti skrze své kořeny pomáhají cestovat do dolního světa a skrze své větve do horního. 

firefly-s--amansky---buben--tlukouci---srdce-vesmi--ru--strom-mezi-sve--ty--fantazie-3091.jpg

Šamanské cestování a magická moc přírody ti pomůže postupně přivolat zpátky ztracené fragmenty tvé duše a navrátit rovnováhu a harmonii do života. 

Získání zpět ztracené síly

Přijmi poselství z jiných světů skrze šamanské karty

Odhal tajemství vesmíru skrze runovou magii

Poznej své silové zvíře a jeho medicinu

Otevři třetí oko a naslouchej intuici

Pozvi magii do svého života

Objev další světy

Působ v síle

firefly-postava-v-turecke--m-sedu--za--r--ivy--ch-sedm-c--aker--harmonie--vysne--na---realita--fantazie--vesmi--rna-----2--2.jpg

Šamanská cesta